Projektkonsulent.dk ønsker at tilbyde overskuelige hjemmesider med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om, hvordan du og andre

besøgende bruger vores hjemmesider. Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

  1. Behandling af personoplysninger ved brug af cookies

projektkonsulent.dk brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du

også læser vores datapolitik (https://projektkonsulent.dk/datapolitik ), som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

2. Samtykke

Ved at bruge vores hjemmesider, giver du samtykke til, at projektkonsulent.dk bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på

tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser.

3. Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som hjemmesider kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet

elektronisk udstyr. Ordet “cookies” betyder i denne sammenhæng politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat

ved brug af andet software. Ordet “cookies” omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om

dit device.

Cookies kan både blive brugt af projektkonsulent.dk og af tredjeparter.

Der findes grundlæggende to typer cookies, “midlertidige” og “permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til

det aktuelle besøg på vores hjemmesider og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger en hjemmeside

4. Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at projektkonsulent.dk sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.